“ההליך המדורג”. כיצד לעבור ראיון במשרד הפנים?

“ההליך המדורג”. כיצד לעבור ראיון במשרד הפנים?

ריאיון עם נציג של משרד הפנים מהווה שלב מרכזי וחשוב ביותר במסגרת הליך קבלת מעמד חוקי במדינת ישראל, ובכלל זה תושבות קבע או אזרחות בידי בן זוג זר של אזרח ישראלי.

הריאיון משמש לא פעם כאחד המכשולים המשמעותיים ביותר בדרך לאשרה, שכן תשובה אחת שגויה, ביטוי לא מדויק או סתירה בין גרסאות או תשובות של בני זוג עלולים לגרום לנזק חמור להליך שייקח חודשים לתקנו, אם בכלל.

לפיכך, חובה להתייחס לראיונות במשרד הפנים במסגרת ההליך המדורג בכובד ראש ובאחריות רבה.

איך מתקיים ריאיון במשרד הפנים?

לצורך קיום ריאיון התקין משרד הפנים נוהל מיוחד “נוהל עריכת ראיונות” מספר 5.1.0013 (https://www.gov.il/BlobFolder/policy/making_interviews_procedure/he/5.1.0013.pdf). נוהל זה קובע:

“ככלל, הריאיון הינו אחד מכלי העבודה/תהליכים של עובד ברשות האוכלוסין לבירור העובדות והנתונים המוצגים בעת הגשת בקשה כלשהיא. הראיונות ייערכו לצורך הבנת הבסיס שמכוחו מוגשת הבקשה למתן מעמד ו/או כל בקשה אחרת המחייבת בירור נוסף, וטענות שמכוחן נטענת הזכאות לאישורה, ובדגש לפני כל חידוש והארכת אשרה קיימת. הריאיון יתנהל בדרך של שיחה אישית עם המרואיין, באמצעות שאלות ותשובות, ולמרואיין תינתן הזדמנות הוגנת להשמיע טענותיו.”

לרוב הריאיון נקבע לאחר שנפתח תיק להסדרת מעמד במשרד הפנים, אך בלשכות מסוימות של משרד הפנים נהוג לקיים ריאיון עומק או ריאיון שטחי כבר במעמד פתיחת התיק, לכן חשוב כי בני הזוג יהיו ערוכים לכל תרחיש בכל אינטראקציה עם פקידי משרד הפנים, ובעיקר יהיו מוכנים לקיום ריאיון, גם אם לא זומנו לשם כך באופן ספציפי.

הריאיון מתקיים לבני הזוג באופן מפוצל: תחילה מרואיין אחד מבני הזוג והשני מחכה לתורו באולם ההמתנה, כאשר פקידי משרד הפנים מקפידים לוודא שהוא איננו שומע את מהלך הריאיון. כך, למעשה נמנעת האפשרות לתאם את גרסאות או התשובות בין בני הזוג.

הנהלים של משרד הפנים קובעים כי הריאיון יתקיים במשרדי משרד הפנים, תוך שמירה על סודיות,  עם נציג שדובר את שפת האם של המרואיין, או תוך סיוע במתורגמן שדובר את שפתו של המרואיין.

למרואיין שמורה גם הזכות להיות מלווה בעורך דין במהלך הריאיון, אך למלווה אסור להתערב במהלך הריאיון ובכלל זה, לענות במקום המרואיין על השאלות או לסייע לו במענה על השאלות כאמור.

עם זאת, תפקידו של העורך דין בריאיון הינו קריטי, זאת מאחר והוא נוכח בראיונות של שני בני הזוג והוא היחיד מטעם בני הזוג שיודע מיד אם היו שאלות לא הולמות ויוכל להתנגד להן, אם נשאלו שאלות בנוסח שונה שיכולות להוביל לתשובות שונות של בני הזוג, ולדרוש מהפקיד לתקן את נוסח השאלה או לשאול שאלות הבהרה.

כן, מומלץ מאוד להצטייד בעורך דין שדובר את שפת המרואיין מאחר וחלק גדול מהסתירות נובעות דווקא מהתרגום הלקוי, זאת מאחר ומשרד הפנים משתמש בחברות תרגום שלא תמיד מצליחות להעמיד לטובתו מתורגמנים מקצועיים, מנוסים וסבלניים, כל שכן שמבינים שתרגומם עשוי לחרוץ גורלם של מרואיינים פשוטו כמשמעו. עורך דין מומחה לדיני הגירה יידע להתערב באופן מיידי במקרים של תרגום לקוי ואף לעצור את הריאיון ולהתעקש כי ייקבע ריאיון עם מתורגמן אחר.

חשוב לדרוש, כי הריאיון יתורגם לשפה אותה דובר ומבין המרואיין, דבר שלא תמיד קורה בשל מחסור במתורגמנים או אי-הבנה של פקידי משרד הפנים כי, למשל לדוברי השפה האוקראינית אין להזמין מתורגמן לרוסית, כי כשמדובר במרואיין מפיליפינים יש לוודא מהי שפתו – טגלוג או פיליפינו (ניבים שונים המדוברים בפיליפינים) או כשמדובר במרואיין מאתיופיה – האם מדבר אמהרית או טגרית. סוגיות תרגום הינן רבות מאוד. עורך דין מנוסה יוודא מול משרד הפנים, כי ללקוחה שלו המגיעה מעיר סמרקנד באוזבקיסטן יוזמן מתורגמן לשפה הטג’יקית ולא לאוזבקית או יפסול את המתורגמן לשפה הארמנית מרובע הארמני בירושלים שאינו דובר את הארמנית המודרנית. אל תצפו כי משרד הפנים יבחן מיוזמתו את הידע של המתורגמן בשפת התרגום. המרואיינים הלא מיוצגים בידי עורכי דין עשויים ללמוד על התרגום הלקוי רק לאחר קבלת החלטת סירוב לבקשתם.

אילו שאלות נשאלות במהלך ריאיון במשרד הפנים?

מטרת הריאיון הינה לבחון את כנות הקשר וקיום חיים משותפים בין בני זוג. שני בני זוג נשאלים אותן השאלות אודות לאורח חייהם, היכרותם, מקומות בילוי, רמת שכרם, היקף הנכסים, האוכל האהוב, שמות קרובי משפחתם ועוד שאלות רבות שונות. יש לציין, כי בכל לשכה של משרד הפנים נהוגות דרכי תשאול שונות והשאלות עשויות להשתנות מלשכה ללשכה ואף מפקיד לפקיד של משרד הפנים באותה הלשכה. לרוב המראיינים “תופסים” את הזוג על הפרטים הקטנים. למשל : שאלות אודות יום הולדת של אחד מבני הזוג, יום נישואים, יום אבל, יום ספציפי שבני הזוג בילו בו והכל תוך כניסה לפרטים הכי מדויקים של האירוע הספציפי כגון: ביגוד שלבשו האורחים, מתנות שהביאו, מאכלים, שמות הנוכחים באירוע, מועדים, שעת ההתחלה וסיום וכדומה.

שאלות נוספות שמשרד הפנים יכול לשאול יכולות להיות קשורות לחיי היום-יום של בני הזוג וביניהן: באיזה צד של המיטה בן הזוג ישן בדרך כלל, אילו חפצים נמצאים בחדר השינה, כמה חדרים יש בדירת המגורים, באיזה בושם משתמש כל אחד מבני הזוג, הצבע האהוב על בני הזוג ומי שילם על רכישה מסוימת.

לא פעם במהלך הריאיון עלולים להיווצר קשיים של שכיחה או בלבול בנוגע לפרטים מסוימים הנובעים מלחץ או דמדום החושים. הלחץ במהלך הריאיון הינו דבר טבעי ביותר. המרואיינים מבינים עד כמה הכשלון בשלב זה של ההליך הינו דרמטי עבורם ומהו הנזק שעלול להיגרם לחיי המשפחה שלהם. גישתם של פקידי משרד הפנים באה מנקודת הנחה מוטעית, על פיה “אדם שאין לו מה להסתיר לא אמור להילחץ” והם אינם מבינים כי עצם האינטראקציה איתם, כנציגי המדינה בעלי שררה, ההעמדתם בתשאול לא נעים הנוגע לחייהם האישיים ופוגע בפרטיותם (מבני הזוג מצופה להשיב על כל שאלה הנוגעת לחייהם כזוג, למעט העניינים האינטימיים), כל שכן בסוגיית הרת גורל עבורם מביאה כל אדם סביר ללחץ.

סתירה בין תשובותיהם של בני הזוג במהלך הריאיון ולו בנושא שלכאורה איננו מהותי עלול להוביל לעיכוב בהליכי הסדרת המעמד ואף לסגירת התיק ודרישה ליציאתו של בן זוג הזר מישראל. 

מה אפשר לעשות על מנת לא להיכשל בריאיון במשרד הפנים?

כלל האצבע במקרה הזה הוא לפנות מראש לעורך דין המתמחה בדיני הגירה שיסייע לך לעבור את כל המכשולים הבירוקרטיים בהם אתם עשויים להיתקל במשרד הפנים, יכין אתכם לריאיון ויתלווה אליכם.

אם כבר נכשלתם בריאיון וקיבלתם החלטת סירוב מטעם משרד הפנים, עליך לזכור כי במצב כזה אתה יכול לערער על החלטת משרד הפנים. על ההחלטה הראשונה של משרד הפנים מוגש ערר פנימי במשרד הפנים. ככל שנדחה הערר האמור, אפשר להגיש ערר לבית הדין לעררים, ערכאה שיפוטית מיוחדת שהוקמה על מנת לבקר את ההחלטות של רשות האוכלוסין וההגירה המתקבלות על פי חוק הכניסה לישראל, חוק האזרחות וחוק האזרחות והכניסה לישראל. בכל מקרה עלייכם לפנות לעורך דין המתמחה בדיני הגירה והוא יפנה בשמכם למשרד הפנים ויקבל את הפרוטוקול של הריאיון על מנת לתקוף באופן ענייני את החלטת משרד הפנים.

ראיונות במשרד הפנים מתקיימים גם עם אנשים שזכו למעמד בישראל מסיבות הומניטריות ואף עם אנשים בעלי עבר פלילי וכן עם אנשים שפקידי משרד הפנים מפקפקים בדתם.

כל תהליך הריאיון נרשם בפרוטוקול, ובסופו, המרואיינים נדרשים לחתום עליו. על פי נוהל עריכת ראיונות, אתם זכאים לעיין בו ואף כי יוקרא לכם בידי פקיד משרד הפנים ויתורגם לשפתכם. כמו כן, כמה לכם הזכות לקבלת עותק מפרוטוקול הריאיון, אך לא לפני שניתנת החלטה סופית בעניינכם בידי משרד הפנים.

אם יש לך שאלות בנוגע להליכי הסדרת מעמד של בן/בת זוגך בישראל, השאר נא פרטייך באתר. עורכי הדין של משרד קובלנקו-זרנופולסקי ייצרו איתך קשר בהקדם.  למשרד קובלנקו-זרנופולסקי שנים רבות של ניסיון בייצוג לקוחות מול משרד הפנים ובתי המשפט בנושאים של הגירה, הסדרת מעמד ואזרחות ישראלית.

***אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ובכל שאלה הנוגעת לענייני הגירה יש להיוועץ עם עורך דין


Еще статьи по теме:


Актуальные новости и советы адвоката – подписывайтесь на наш телеграм-канал

Нужна персональная помощь адвоката в Израиле?
Оставьте данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время