Team

about

שותפים

partner

עו״דאלכסיי קובלנקו

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק

עו״דאלכסיי קובלנקו

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק

partner

Attorney Olga Novikov

בוגרת האוניברסיטה הממלכתית ברפובליקה הבשקירית, כיום חברה לשכת עורכי הדין בישראל. במקביל לפרקטיקה המשפטית, לימדה עו"ד אולגה נוביקוב משפט אזרחי במכון למשפטים באוניברסיטת בשקיר. אולגה מתמחה בעניינים משפטיים ומנהליים, מומחית בתחום העלייה לישראל וכל הקשור אליו. במהלך שנות העיסוק המשפטי ברוסיה ובישראל הוכיחה את עצמה בתור עורכת דין מקצועית, אשר לא מניחה לשום פרט ולו הקטן ביותר ודואגת לעמוד על זכויות לקוחותיה עד תום. + 2

Attorney Olga Novikov

בוגרת האוניברסיטה הממלכתית ברפובליקה הבשקירית, כיום חברה לשכת עורכי הדין בישראל. במקביל לפרקטיקה המשפטית, לימדה עו"ד אולגה נוביקוב משפט אזרחי במכון למשפטים באוניברסיטת בשקיר. אולגה מתמחה בעניינים משפטיים ומנהליים, מומחית בתחום העלייה לישראל וכל הקשור אליו. במהלך שנות העיסוק המשפטי ברוסיה ובישראל הוכיחה את עצמה בתור עורכת דין מקצועית, אשר לא מניחה לשום פרט ולו הקטן ביותר ודואגת לעמוד על זכויות לקוחותיה עד תום. + 2

Attorney Olga Novikov

בוגרת האוניברסיטה הממלכתית ברפובליקה הבשקירית, כיום חברה לשכת עורכי הדין בישראל. במקביל לפרקטיקה המשפטית, לימדה עו"ד אולגה נוביקוב משפט אזרחי במכון למשפטים באוניברסיטת בשקיר. אולגה מתמחה בעניינים משפטיים ומנהליים, מומחית בתחום העלייה לישראל וכל הקשור אליו. במהלך שנות העיסוק המשפטי ברוסיה ובישראל הוכיחה את עצמה בתור עורכת דין מקצועית, אשר לא מניחה לשום פרט ולו הקטן ביותר ודואגת לעמוד על זכויות לקוחותיה עד תום. + 2

Attorney Olga Novikov

בוגרת האוניברסיטה הממלכתית ברפובליקה הבשקירית, כיום חברה לשכת עורכי הדין בישראל. במקביל לפרקטיקה המשפטית, לימדה עו"ד אולגה נוביקוב משפט אזרחי במכון למשפטים באוניברסיטת בשקיר. אולגה מתמחה בעניינים משפטיים ומנהליים, מומחית בתחום העלייה לישראל וכל הקשור אליו. במהלך שנות העיסוק המשפטי ברוסיה ובישראל הוכיחה את עצמה בתור עורכת דין מקצועית, אשר לא מניחה לשום פרט ולו הקטן ביותר ודואגת לעמוד על זכויות לקוחותיה עד תום. + 2

Attorney Olga Novikov

בוגרת האוניברסיטה הממלכתית ברפובליקה הבשקירית, כיום חברה לשכת עורכי הדין בישראל. במקביל לפרקטיקה המשפטית, לימדה עו"ד אולגה נוביקוב משפט אזרחי במכון למשפטים באוניברסיטת בשקיר. אולגה מתמחה בעניינים משפטיים ומנהליים, מומחית בתחום העלייה לישראל וכל הקשור אליו. במהלך שנות העיסוק המשפטי ברוסיה ובישראל הוכיחה את עצמה בתור עורכת דין מקצועית, אשר לא מניחה לשום פרט ולו הקטן ביותר ודואגת לעמוד על זכויות לקוחותיה עד תום. + 2